FORVALTNINGSDATABASEN

LØRENSKOG POLITIHUS (Orgnr. 974706644)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974706644
Navn/foretaksnavn: LØRENSKOG POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 33
Forretningsadresse: Solheimveien 91, 1473 LØRENSKOG
Forretningskommune: LØRENSKOG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 9, 1473 LØRENSKOG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.