FORVALTNINGSDATABASEN

NITTEDAL POLITIHUS (Orgnr. 974706660)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974706660
Navn/foretaksnavn: NITTEDAL POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Rådhusveien 3, 1482 NITTEDAL
Forretningskommune: NITTEDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 3, 1483 HAGAN
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.