FORVALTNINGSDATABASEN

ULLENSAKER POLITIHUS (Orgnr. 974706679)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974706679
Navn/foretaksnavn: ULLENSAKER POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 65
Forretningsadresse: Rådhusvegen 4, 2066 JESSHEIM
Forretningskommune: ULLENSAKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 651, 2062 JESSHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.