FORVALTNINGSDATABASEN

ROMERIKE FENGSEL (Orgnr. 974706806)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974706806
Navn/foretaksnavn: ROMERIKE FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 395
Forretningsadresse: Ullersmovegen 5, 2040 KLØFTA
Forretningskommune: ULLENSAKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2, 2041 KLØFTA
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet