FORVALTNINGSDATABASEN

BREDTVEIT FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT (Orgnr. 974707179)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974707179
Navn/foretaksnavn: BREDTVEIT FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 108
Forretningsadresse: Trondheimsveien 375, 0953 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: POSTBOKS 1 KALDBAKKEN, 0901 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.