FORVALTNINGSDATABASEN

ØSTFOLD SIVILFORSVARSDISTRIKT (Orgnr. 974713721)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974713721
Navn/foretaksnavn: ØSTFOLD SIVILFORSVARSDISTRIKT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Lilletuneveien 6, 1711 SARPSBORG
Forretningskommune: SARPSBORG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1173, 1705 SARPSBORG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sikt id-nummer: 56713

Lenker til interne ressurser