FORVALTNINGSDATABASEN

MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSDISTRIKT (Orgnr. 974714205)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714205
Navn/foretaksnavn: MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSDISTRIKT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Årøsetervegen 11, 6422 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sikt id-nummer: 56699

Lenker til interne ressurser