FORVALTNINGSDATABASEN

ØST-FINNMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT (Orgnr. 974714388)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714388
Navn/foretaksnavn: ØST-FINNMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Dr. Wessels gate 19, 9900 KIRKENES
Forretningskommune: SØR-VARANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 54, 9915 KIRKENES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sikt id-nummer: 56712

Lenker til interne ressurser