FORVALTNINGSDATABASEN

ØST-FINNMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT AVDELING VARDØ (Orgnr. 974714396)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714396
Navn/foretaksnavn: ØST-FINNMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT AVDELING VARDØ
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Grønnegata 14, 9950 VARDØ
Forretningskommune: VARDØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 154, 9951 VARDØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.220 - Forsvar

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.