FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIHØGSKOLEN (Orgnr. 974714485)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714485
Navn/foretaksnavn: POLITIHØGSKOLEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 295
Forretningsadresse: Slemdalsveien 5, 0369 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2109 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.429 - Undervisning ved andre høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet