FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIHØGSKOLEN (Orgnr. 974761017)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761017
Navn/foretaksnavn: POLITIHØGSKOLEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 427
Forretningsadresse: Slemdalsveien 5, 0369 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2109 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 85.429 - Undervisning ved andre høgskoler
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 13624

Lenker til interne ressurser