FORVALTNINGSDATABASEN

KRIMINALOMSORGENS HØGSKOLE OG UTDANNINGSSENTER KRUS (Orgnr. 974714701)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714701
Navn/foretaksnavn: KRIMINALOMSORGENS HØGSKOLE OG UTDANNINGSSENTER KRUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 402
Forretningsadresse: Solheimsgata 21, 2000 LILLESTRØM
Forretningskommune: LILLESTRØM
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.429 - Undervisning ved andre høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.