FORVALTNINGSDATABASEN

OSLO POLITIDISTRIKT (Orgnr. 974714779)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714779
Navn/foretaksnavn: OSLO POLITIDISTRIKT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1532
Forretningsadresse: Grønlandsleiret 44, 0190 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2093 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.