FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER JAREN (Orgnr. 974714868)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714868
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER JAREN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 65
Forretningsadresse: Rognebakken 8, 2770 JAREN
Forretningskommune: GRAN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.