FORVALTNINGSDATABASEN

KRIMINALOMSORGEN INNLANDET AVD HØY SIKKERHET GJØVIK (Orgnr. 974718626)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974718626
Navn/foretaksnavn: KRIMINALOMSORGEN INNLANDET AVD HØY SIKKERHET GJØVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 34
Forretningsadresse: Skolegata 1, 2821 GJØVIK
Forretningskommune: GJØVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.