FORVALTNINGSDATABASEN

SARPSBORG FENGSEL (Orgnr. 974718634)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974718634
Navn/foretaksnavn: SARPSBORG FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Bryggeriveien 7, 1727 SARPSBORG
Forretningskommune: SARPSBORG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 180, 1701 SARPSBORG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet