FORVALTNINGSDATABASEN

VESTOPPLAND FENGSEL AVD VALDRES (Orgnr. 974718685)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974718685
Navn/foretaksnavn: VESTOPPLAND FENGSEL AVD VALDRES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 27
Forretningsadresse: , 2960 RØN
Forretningskommune: VESTRE SLIDRE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet