FORVALTNINGSDATABASEN

INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVDELING TRØGSTAD (Orgnr. 974718693)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974718693
Navn/foretaksnavn: INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVDELING TRØGSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 242
Forretningsadresse: Kroksundveien 71, 1860 TRØGSTAD
Forretningskommune: INDRE ØSTFOLD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 694, 4302 SANDNES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.