FORVALTNINGSDATABASEN

MØRE OG ROMSDAL FRIOMSORGSKONTOR MOLDE (Orgnr. 974719568)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974719568
Navn/foretaksnavn: MØRE OG ROMSDAL FRIOMSORGSKONTOR MOLDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: Romsdalsgata 1, 6413 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2483 Solheimsviken, 5824 BERGEN
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.