FORVALTNINGSDATABASEN

MØRE OG ROMSDAL FRIOMSORGSKONTOR ÅLESUND (Orgnr. 974719576)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974719576
Navn/foretaksnavn: MØRE OG ROMSDAL FRIOMSORGSKONTOR ÅLESUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: Kirkegata 2, 6004 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2483 Solheimsviken, 5824 BERGEN
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.