FORVALTNINGSDATABASEN

TROMS OG FINNMARK FRIOMSORGSKONTOR AVDELING TROMSØ (Orgnr. 974719584)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974719584
Navn/foretaksnavn: TROMS OG FINNMARK FRIOMSORGSKONTOR AVDELING TROMSØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 20
Forretningsadresse: Fredrik Langes gate 19/21, 9008 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 804 Sentrum, 7408 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.