FORVALTNINGSDATABASEN

TROMS FRIOMSORGSKONTOR HARSTAD (Orgnr. 974719592)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974719592
Navn/foretaksnavn: TROMS FRIOMSORGSKONTOR HARSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Strandgata 4, 9405 HARSTAD
Forretningskommune: HARSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet