FORVALTNINGSDATABASEN

GENERALADVOKATEN (Orgnr. 974720736)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974720736
Navn/foretaksnavn: GENERALADVOKATEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Karl Johans gate 18C, 0159 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: POSTBOKS 651 SENTRUM, 0106 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.