FORVALTNINGSDATABASEN

GENERALADVOKATEMBETET (Orgnr. 971527072)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971527072
Navn/foretaksnavn: GENERALADVOKATEMBETET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Karl Johans gate 18C, 0159 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: POSTBOKS 651 SENTRUM, 0106 OSLO
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 13638

Lenker til interne ressurser