FORVALTNINGSDATABASEN

ØKOKRIM (Orgnr. 974722305)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974722305
Navn/foretaksnavn: ØKOKRIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 190
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2C, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2096 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet