FORVALTNINGSDATABASEN

ØKOKRIM (Orgnr. 874761532)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874761532
Navn/foretaksnavn: ØKOKRIM
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 190
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2C, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2096 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 13511

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet