FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER MAJORSTUA (Orgnr. 974722356)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974722356
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER MAJORSTUA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 164
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens vei 14, 0369 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.