FORVALTNINGSDATABASEN

HAMAR POLITISTASJON (Orgnr. 974723182)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974723182
Navn/foretaksnavn: HAMAR POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 366
Forretningsadresse: Vangsvegen 155, 2321 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 355, 2303 HAMAR
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.