FORVALTNINGSDATABASEN

STANGE LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974723247)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974723247
Navn/foretaksnavn: STANGE LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Storgata 35, 2335 STANGE
Forretningskommune: STANGE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.