FORVALTNINGSDATABASEN

HEDMARK FENGSEL AVD HAMAR (Orgnr. 974724227)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974724227
Navn/foretaksnavn: HEDMARK FENGSEL AVD HAMAR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 34
Forretningsadresse: Grønnegata 131, 2317 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet