FORVALTNINGSDATABASEN

KONGSVINGER POLITISTASJON (Orgnr. 974724480)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974724480
Navn/foretaksnavn: KONGSVINGER POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 96
Forretningsadresse: Parkvegen 12, 2212 KONGSVINGER
Forretningskommune: KONGSVINGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 2201 KONGSVINGER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.