FORVALTNINGSDATABASEN

SØR-ODAL LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974724510)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974724510
Navn/foretaksnavn: SØR-ODAL LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Øgardsvegen 2, 2100 SKARNES
Forretningskommune: SØR-ODAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 86, 2201 KONGSVINGER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.