FORVALTNINGSDATABASEN

FLISA LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974724545)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974724545
Navn/foretaksnavn: FLISA LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Negardsvegen 1, 2270 FLISA
Forretningskommune: ÅSNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 203, 2271 FLISA
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.