FORVALTNINGSDATABASEN

TRYSIL LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974724995)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974724995
Navn/foretaksnavn: TRYSIL LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 18
Forretningsadresse: Storvegen 3, 2420 TRYSIL
Forretningskommune: TRYSIL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.