FORVALTNINGSDATABASEN

RENA LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974725002)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974725002
Navn/foretaksnavn: RENA LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Tollef Kildesg 31, 2450 RENA
Forretningskommune: ÅMOT
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 33, 2450 RENA
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.