FORVALTNINGSDATABASEN

KOPPANG LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974725010)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974725010
Navn/foretaksnavn: KOPPANG LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: , 2480 KOPPANG
Forretningskommune: STOR-ELVDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 78, 2480 KOPPANG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.