FORVALTNINGSDATABASEN

TYNSET LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974725053)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974725053
Navn/foretaksnavn: TYNSET LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 25
Forretningsadresse: Brugata, 2500 TYNSET
Forretningskommune: TYNSET
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.