FORVALTNINGSDATABASEN

LILLEHAMMER POLITISTASJON (Orgnr. 974725339)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974725339
Navn/foretaksnavn: LILLEHAMMER POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 112
Forretningsadresse: Storgata 129, 2615 LILLEHAMMER
Forretningskommune: LILLEHAMMER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 956, 2604 LILLEHAMMER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.