FORVALTNINGSDATABASEN

LOM LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974725363)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974725363
Navn/foretaksnavn: LOM LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Murgarden, 2686 LOM
Forretningskommune: LOM
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.