FORVALTNINGSDATABASEN

VINSTRA LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974725398)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974725398
Navn/foretaksnavn: VINSTRA LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: Nedregata 1, 2640 VINSTRA
Forretningskommune: NORD-FRON
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.