FORVALTNINGSDATABASEN

VESTRE TOTEN LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974726084)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974726084
Navn/foretaksnavn: VESTRE TOTEN LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Kirkevegen 8, 2830 RAUFOSS
Forretningskommune: VESTRE TOTEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 44, 2851 LENA
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.