FORVALTNINGSDATABASEN

GRAN LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974726106)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974726106
Navn/foretaksnavn: GRAN LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 44
Forretningsadresse: Morstadvegen 37, 2750 GRAN
Forretningskommune: GRAN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 133, 2711 GRAN
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.