FORVALTNINGSDATABASEN

SØNDRE LAND LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974726130)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974726130
Navn/foretaksnavn: SØNDRE LAND LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: c/o Søndre Land rådhus/nHovsbakken 1, 2860 HOV
Forretningskommune: SØNDRE LAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Storgata 32, 2870 DOKKA
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.