FORVALTNINGSDATABASEN

DOKKA LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974726149)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974726149
Navn/foretaksnavn: DOKKA LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: Storgata 32, 2870 DOKKA
Forretningskommune: NORDRE LAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.