FORVALTNINGSDATABASEN

VANG LENMANNSKONTOR (Orgnr. 974726211)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974726211
Navn/foretaksnavn: VANG LENMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Grindaheim, 2975 VANG I VALDRES
Forretningskommune: VANG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 25, 2901 FAGERNES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.