FORVALTNINGSDATABASEN

DRAMMEN POLITIHUS (Orgnr. 974727420)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974727420
Navn/foretaksnavn: DRAMMEN POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 319
Forretningsadresse: Grønland 36, 3045 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.