FORVALTNINGSDATABASEN

NEDRE EIKER LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974727439)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974727439
Navn/foretaksnavn: NEDRE EIKER LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 31
Forretningsadresse: Strandveien 2E, 3050 MJØNDALEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.