FORVALTNINGSDATABASEN

LIER LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974727447)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974727447
Navn/foretaksnavn: LIER LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Bruveien 2, 3403 LIER
Forretningskommune: LIER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.