FORVALTNINGSDATABASEN

RØYKEN OG HURUM LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974727455)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974727455
Navn/foretaksnavn: RØYKEN OG HURUM LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Katrineåsveien 20, 3440 RØYKEN
Forretningskommune: ASKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2093 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.