FORVALTNINGSDATABASEN

BERGEN FENGSEL (Orgnr. 974727730)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974727730
Navn/foretaksnavn: BERGEN FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 257
Forretningsadresse: Steinestøvegen 401, 5109 HYLKJE
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Dokumentsenteret/nPostboks 694, 4302 SANDNES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet